Kanjertraining in Haarlem-Noord voor 12-15 jarigen (voortgezet onderwijs)

M-Power!

Dagen en tijden

Omschrijving van de cursus

De Kanjertraining is een weerbaarheidstraining tegen pesten en faalangst, waarin kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken. Kinderen krijgen in de training zicht op hun eigen gedrag en op wat hun gedrag bij anderen teweeg brengt. Hun zelfvertrouwen wordt vergroot, ze leren hun grenzen te stellen naar anderen in lastige sociale situaties en om te gaan met kritiek, en hoe ze er zelf voor kunnen zorgen dat pestgedrag van anderen stopt. En logischerwijs gaan schoolresultaten vooruit!

De training is niet alleen geschikt voor kinderen die gepest worden. Ook kinderen die zelf pestgedrag of clownesk gedrag laten zien, hebben veel baat bij de training.

Voor M-power doen we de verkorte versie van de Kanjertraining, gericht op preventie.                                                 

Aan het eind van de cursus kunnen kinderen zichzelf goed voorstellen voor een groep, ze kunnen complimenten geven en ontvangen, praten over hun gevoelens, zelf zorgen dat pesten van een ander stopt, niet mee doen aan rottigheid, hun eigen mening zeggen, tips geven en ontvangen.

Door wie?

Er wordt gewerkt met twee trainers.

Looptijd van de cursus

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur, waarvan 4 bijeenkomsten voor alleen de jongeren zijn en 4 met de ouder(s) erbij.

De lessen 1, 3, 6 en 7 zijn met ouders en kinderen samen. Bij de lessen 2, 4, 5 en 8 zijn alleen de jongeren aanwezig.

Cursusmateriaal

De jongeren krijgen werkbladen en ouders krijgen een werkmapje uitgereikt.

Locatie

Sint Bavoschool
Eemstraat 15
2025 RD Haarlem
Deze link gaat naar een andere siteGoogle maps

Toelichting dagen en tijden

Bij voldoende inschrijvingen zal er een groep starten. Mocht u een inschrijving gedaan hebben, dan ontvangt u hierover t.z.t. bericht.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden. M-Power is een gesubsidieerd groepsaanbod.

Bijzonderheden

De training heeft de hoogste erkenning gekregen van het Nederlands jeugdinstituut (NJI) voor bewezen effectiviteit. Hij wordt gegeven om sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen.

Er wordt in de training gebruik gemaakt van diverse spelvormen, verhalen, muziek en fysieke oefeningen. Het werken in een groep heeft hierbij een positieve wisselwerking: zo kunnen kinderen van elkaar leren. Ouders leren in de ouderbegeleiding wat de kinderen leren en waarom, en hoe ze hun kind hiermee thuis kunnen begeleiden.

Zie voor meer informatie over de Kanjertraining de site www.kanjertraining.nl of www.kanjertraininghaarlem.nl

De training zal gegeven worden door Angela Rolvers.

Inschrijven of aanmelden

Wij vragen ouders op het aanmeldformulier informatie te geven over de reden van aanmelding van hun kind. Het M-Power aanbod is voor kinderen woonachtig in Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal.

Inschrijfformulier

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen


Organisatie

Laatste controle op