Omgaan met Faalangst voor klassen 1,2 en 3 in Haarlem (Voortgezetonderwijs)

M-Power!

Dagen en tijden

Omschrijving van de cursus

Faalangst is een woord met een negatieve lading, maar ieder mens kent het. We zijn allemaal wel bang en onzeker over aspecten van ons leven of ons kunnen. Wanneer dit ons te veel in de weg gaat staan en het ons belemmert de resultaten te halen die we in ons hebben en de dingen te durven en kunnen doen zoals we willen, dan is het zinvol het aan te pakken.

In de training ‘Omgaan met faalangst’ ontdekken jongeren de ondermijnende patronen in het denken-voelen en doen op grond waarvan zij de niet gewenste resultaten boeken en ze leren deze zelf te besturen. Door dit te trainen neemt het zelfvertrouwen toe en ontwikkelen jongeren een positief zelfbeeld.

Krijg je vaker een black out tijdens proefwerken? Heb je regelmatig buikpijn of hoofdpijn de dag van een spannende toets of tijdens het leren? Heb je de overtuiging dat ‘het toch niet gaat lukken’? Voel je je gespannen en kun je moeilijk ontspannen? Trek je je negatieve feedback persoonlijk aan en raak je erdoor van slag? Voel je je eenzaam op school en heb je weinig contacten? Ben je vaker slachtoffer van pestgedrag? Leg je de lat hoog voor jezelf en stel je hoge eisen aan jezelf? Val je moeilijk in slaap en/of leer je tot laat in de avond?

Dan zou de training Omgaan met faalangst je kunnen helpen in je eigen kracht te komen en een positieve verandering te bereiken. Je ervaart zelf ‘de touwtjes in handen te hebben’.

Looptijd van de cursus

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur. Eventueel indien de trainer dit wenselijk vindt, wordt één bijeenkomst besteed aan tussentijdse evaluatie met individuele leerlingen.

Cursusmateriaal

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met werkbladen, delen van ervaringen en ervaringsoefeningen. De leerlingen krijgen huiswerk om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen en te oefenen. Het vergt training in het dagelijks leven om een verandering plaats te laten vinden!

Toelichting locatie

De locatie in Haarlem nog nader te bepalen.

Toelichting dagen en tijden

De trainingen zullen gegeven worden van 15.45 en 16.45 uur op de volgende data:

  • maandag 5 maart 2018
  • maandag 12 maart 2018
  • maandag 19 maart 2018
  • maandag 26 maart 2018
  • maandag 9 april 2018
  • maandag 16 april 2018
  • maandag 23 april 2018
  • maandag 7 mei 2018

Het zijn 7 groepsbijeenkomsten en één dag ruimte voor individueel contact op indicatie en eindgesprekken met ouders en jongere.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden. M-Power is een gesubsidieerd groepsaanbod.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de training is er een telefonisch intakegesprek met de jongere. Ook ouders kunnen dan aangeven wat ze hun kind gunnen om te leren.

Na iedere bijeenkomst gaat er een mail uit naar ouders ( en eventuele mentoren) met informatie over de bijeenkomst. Zo blijven ouders dicht betrokken bij het proces van het kind. In de mail worden tips gegeven hoe het kind te ondersteunen bij het proces. Na afloop van de training vindt een eindgesprek plaats met de jongere en (een) ouder(s).

Inschrijven of aanmelden

Aanmelden via het aanmeldformulier, u ontvangt een mailbevestiging. Het M-Power aanbod is voor kinderen woonachtig in Haarlem en Zandvoort. De trainer zal contact met u opnemen, uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de training.

Inschrijfformulier

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen


Organisatie

Laatste controle op